Politika kvality

Mezi naše hlavní cíle patří:
 • NABÍZET ZÁKAZNÍKŮM A OBCHODNÍM PARTNERŮM KVALITNÍ SLUŽBY V OBLASTI ZABEZPEČOVÁNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ
 • POSKYTOVAT VYSOCE PROFESIONÁLNÍ SLUŽBY V RELITNÍ ČINNOSTI
 • POSKYTOVAT VEŠKERÉ NABÍZENÉ SLUŽBY K MAXIMÁLNÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKA
 • NABÍZENÉ SLUŽBY ZABEZPEČOVAT KOMPLEXNĚ
  (S PROVÁDĚNÍM SOUVISEJÍCÍCH FINANČNÍCH SLUŽEB, PŘEVODŮ, SLEDOVÁNÍM PERIODICKÝCH REVIZNÍCH PRACÍ, APOD.)
 • UDRŽOVAT PORTFOLIO DODAVATELŮ DÍLČÍCH ČINNOSTÍ NA VYSOKÉ PROFESNÍ ÚROVNI.

K podpoře výše uvedeným cílům se zavazujeme:

 • politiku kvality ročně přezkoumávat a upřesňovat do vykonatelných cílů
 • vytvářet podmínky ke splnění těchto cílů
 • cíle k naplnění strategie pravidelně kontrolovat a vyhodnocovat
 • v případě neplnění cílů vyvozovat opatření
 • plánovat nezbytné zdroje nutné pro plnění cílů
 • zvyšovat kvalifikaci
 • trvale zlepšovat efektivnost všech částí systému řízení kvality
 • dodržovat platná legislativní a jiná ustanovení.
<