Správa nemovitostí

Naše služby zahrnují vše, co je potřeba k zajištění bezchybného chodu domů, tj.

 • uzavírání smluv o dodávkách veškerých služeb (elektrická energie, plyn, voda, teplo, odpad, úklid, atd.)
 • rozpočítávání služeb podle skutečných nákladů (dle vyhlášky)
 • výpočet nájemného a jeho přepočítávání podle nových předpisů pro nájemníky (dle vyhlášky)
 • výpočet věcně usměrňovaného nájemného (fond oprav) pro družstevníky nebo členy společenství vlastníků
 • zajištění plateb od nájemníků přes SIPO
 • zajištění pravidelných revizí a kontrol (dle vyhlášky)
 • zajištění údržby a oprav
 • zajištění nonstop havarijní služby
 • kontrola a proplácení faktur za služby a opravy
 • zajištění projektové práce, včetně příslušné administrativy
 • zajištění dalších služeb podle dohody (advokátních a bankovních služeb, pojištění, atd.)
 • vedení účetnictví

Jsme schopni doložit i reference o naší firmě, nebo je možno se informovat na Asociaci realitních kanceláří České Republiky.